ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ


Στο τμήμα αυτό εκπαιδεύονται παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα σε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο (συνεκπαίδευση, εξατομίκευση) και με προσαρμοσμένο
αναλυτικό πρόγραμμα

Παράλληλα, εφαρμόζεται
διαφοροποιημένη διδασκαλία   και εξειδικευμένη προσέγγιση στη μάθηση.

Η διάγνωση γίνεται στα
ΚΕΔΔΥ ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα της χώρας.