ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Τη σχολική χρονιά 2008-09 το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τότε εκδόσαμε έναν
οδηγό για την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών μας.

Από το 2010 έως το 2013 συμμετέχουμε στο πρόγραμμα
"Διάπολις" του Α.Π.Θ.