Ο Σύλλογος Γονέων ιδρύθηκε το 2010. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, συνδιδασκαλίες, εκδρομές κλπ.  

Τη σχολική χρονιά 2010-11 λειτούργησαν με επιτυχία τμήμα σχολής γονέων καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.